Tungku Primary School, Brunei III Cluster 1

Twitter Updates

26 July 2017

Perkembangan Staf anjuran Unit Ugama SR Tungku

Isnin, 24hb Julai 2017, Unit Ugama SR Tungku telah mengadakan perkembangan staf dengan menjemput penceramah undangan Yang Mulia, Ustaz Dr Haji Mohammad Adi Zaky Haji Matasim untuk memberi ceramah mengenai dengan tajuk JIN.


20 July 2017

Mengibar bendera sempena Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-71 Tahun


Pendaftaran Profil & iNEIS Online

Popular Posts